Estudent loan วิธีลงทะเบียน กยศ. ตรวจสอบยอดหนี้ 2564

Estudent loan วิธีลงทะเบียน กยศ. ตรวจสอบยอดหนี้ 2564

คุณเชื่อหรือไม่ว่า มีนักเรียนและนักศึกษาจำนวนไม่น้อยกว่าครึ่งประเทศ ที่ยังมีความต้องการแหล่งเงินทุนในการสนับสนุนด้านการศึกษา โดยไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในระดับใดก็ตาม ซึ่งกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ ที่รู้จักกันดีในชื่อย่ออย่าง “กยศ.” จึงได้รับการก่อตั้งขึ้น เพื่อเป็นกองทุนหมุนเวียนที่เปิดโอกาสทางการศึกษาเพื่อสร้างอนาคตที่มั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และด้วยความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ส่งผลให้การขอกู้ยืมเงิน กยศ. สามารถดำเนินการได้อย่างสะดวก และง่ายดายมากยิ่งขึ้น ผ่านระบบ estudent loan ที่ได้รับการพัฒนาสำหรับผู้กู้ กยศ. และ กรอ. ซึ่งสามารถเข้าระบบเพื่อดำเนินการเช็คยอดหนี้ กยศ. ด้วยบัตรประชาชน 2564 หรือสามารถส่งข้อความติดต่อกับเจ้าหน้าที่ในกรณีเข้าระบบแล้ว ตรวสอบยอดหนี้ กยศ. ไม่ได้

และในครั้งนี้ เราจึงได้ศึกษาข้อมูล และพร้อมนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับระบบ และรูปแบบการทำงานของเว็บไซต์ estudent loan เพื่อให้ทุกท่านที่มีสถานะเป็นผู้กู้ กยศ. และ กรอ. เข้าใช้งานในระบบได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

 

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ยาวไป เลือกอ่าน

estudent loan คือ

estudentloan คือ ระบบที่ให้การสนับสนุนผู้กู้ กยศ. และ กรอ. ให้สามารถเข้าใช้งานเพื่อตรวจเช็คยอดหนี้ กยศ. ด้วยบัตรประชาชน 2564 และกรอกข้อมูลและตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับการกู้ทั้งหมด โดยมีเงื่อนไข คือ ผู้ที่จะเข้าใช้งานระบบจะต้องลงทะเบียนและรับรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบ โดยผู้เข้าใช้งานจะต้องให้ข้อมูลทั้งหมด ด้วยข้อมูลจริงที่ตรงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ซึ่งระบบจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลบุคคลนั้น และหากข้อมูลที่ระบบดำเนินการตรวจสอบไม่ตรงกับข้อมูลในฐานข้อมูล ผู้เข้าในงานจะไม่สามารถยื่นคำขอกู้ผ่านระบบได้

ดังนั้น เพื่อให้สามารถเข้าใช้งานได้ และเพื่อสามารถยื่นคำขอกู้กับ กยศ. ได้ถูกต้องและครบถ้วน ผู้ที่เข้าใช้งานควรดำเนินการกรอกรายละเอียดและข้อมูลทั้งหมดด้วยตัวของท่านเอง และ ต้องรักษารหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบไว้เป็นความลับ เพื่อป้องกันการลักลอบเข้าสู่ระบบ ทั้งนี้ ระบบจะสามารถทำงานที่เต็มประสิทธิภาพบทแพลตฟอร์มและโปรแกรม ตั้งแต่ Internet Explorer Version 8/ 10/ 11 และ Google Chrome และผู้เข้าใช้งานในระบบจะต้องมี E – Mail เป็นของตนเอง

 

Estudent loan วิธีลงทะเบียน กยศ. ตรวจสอบยอดหนี้ 2564

สิ่งที่ควรทราบก่อนเข้าระบบ estudent laon

ก่อนการเข้าสู่ระบบ estudent loan เพื่อเช็คยอดหนี้ กยศ. ด้วยบัตรประชาชน 2564 นักเรียนและนักศึกษาจะต้องทำการสมัครและขอกู้ยืมด้วยเอกสารเสียก่อน หลังจากนั้นจึงสามารถสมัครผ่านระบบ estudent loan ได้ ซึ่งหากนักเรียนและนักศึกษาไม่ได้ดำเนินการขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง จะไม่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืม อีกทั้งการยื่นคำขอกู้ยืมผ่านระบบ estudent loan นักเรียน นักศึกษาจะต้องดำเนินการยื่นคำร้องตามกำหนดที่สถานศึกษา หรือมหาวิทยาลัย กำหนดอีกด้วย

ดังนั้น จะเห็นแล้วว่าปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้ง การตรวจสอบยอดหนี้ กยศ. ไม่ได้ หรือการยื่นคำขอกู้ไม่ผ่านนั้น มีสาเหตุจากหลายประการ ทั้งนี้หากนักเรียน นักศึกษามีปัญหาหรือข้อสงสัย สามารถเข้าสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักพัฒนานักศึกษาของสถานศึกษา หรือคุณครูแนะแนวประจำโรงเรียน

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน กยศ. estudent loan

หลังจากนักเรียนนักศึกษาดำเนินการยื่นคำร้องที่เป็นเอกสารแล้ว ให้นักเรียนนักศึกษาเข้าดำเนินการสมัครและทำสัญญากู้ยืมด้วยตนเอง ผ่านระบบ estudent loan และเพื่อไม่ให้เกิดการเสียสิทธิ์ในการกู้ยืม กยศ. นักเรียนนักศึกษาต้องติดตามข่าวสารและเข้าระบบ estudent loan อย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 – 3 ครั้ง โดยการลงทะเบียนและเข้าใช้งานระบบ estudent loan มีขั้นตอนและรายละเอียดดังนี้

 • เข้าลงทะเบียนและใช้งานที่ studentloan.or.th
 • เลือก 01 สำหรับนักเรียน/ นักศึกษา และเลือก 02 สำหรับสถานศึกษา
 • คลิกลงทะเบียนใหม่
 • กรอกข้อมูล เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ชื่อ นามสกุล วัน เดือนและปีเกิด พร้อมทั้งกรอกข้อมูลการติดต่อ เช่น e – mail หลังจากนั้นคลิกลงทะเบียน
 • กรอกข้อมูลรหัสผ่าน โดยสามารถระบุรหัสผ่าน และยืนยันรหัสผ่านได้ พร้อมทั้งเลือกคำถามป้องกันการลืมรหัสผ่าน และคำตอบได้ตามความต้องการ
 • ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมด กดยืนยันการลงทะเบียน
 • ระบบ estudent loan จะแสดงผลการลงทะเบียน และแจ้งให้นักเรียนนักศึกษาเข้ามาทำการกรอก แบบคำขอกู้ยืมในวันถัดไป

การยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงิน ผ่านระบบ estudent loan

นอกจากการเข้าใช้งานระบบเพื่อเช็คยอดหนี้ กยศ. ด้วยบัตรประชาชน 2564 แล้ว ขั้นตอนแรกที่นักเรียนนักศึกษาต้องดำเนินการคือ การยื่นคำขอกู้ยืมเงิน โดยสามารถเริ่มต้นกระบวนการได้ ดังนี้

 • เข้าระบบ estudent loan และเลือกผู้มีรหัสผ่านแล้ว
 • กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน รหัสผ่าน คลิกเข้าสู่ระบบ
 • เลือกแบบคำขอกู้ยืมเงิน
 • กรอกชื่อสถานศึกษา โดยสามารถกดที่ปุ่ม “ค้นหา”
 • หลังจากนั้น กด ต่อไป
 • กรอกข้อมูลของผู้ขอกู้โดยละเอียดทุกช่อง และคลิกบันทึก
 • ระบบ estudent loan จะทำการแจ้งบันทึกแบบคำขอกู้ยืมเงิน และเอกสารที่ต้องเตรียมประกอบการทำสัญญา คลิก OK

ทั้งนี้ หากนักเรียนนักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับเข้าใช้งาในระบบ สามารถเข้าพบผู้ดูแลในสถานศึกษาของท่านได้ทันที เนื่องจากปัญหาบางประการ เช่น ตรวจสอบยอดหนี้ กยศ. ไม่ได้ หรืออื่น ๆ อาจจะมีสาเหตุมาจากระบบและโปรแกรมที่ท่านใช้ในการเข้าสู่ระบบ ซึ่งอาจจะเป็นเวอร์ชั่นที่ไม่อัพเดตตามเงื่อนไขการใช้งานของระบบ ที่กำหนดให้ผู้เข้าใช้งานต้องเข้าใช้งานจาก browser อาทิ Internet Explorer Version 8/ 10 / 11 และ Google Chrome เท่านั้น

การตั้งค่าเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้ Internet Explorer Ver. 10 – 11 ที่นี่

 

อ้างอิง 1 2                    

 

READ:   Income-Based Repayment of Student Loans